Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/92

Click to flip

92 Cards in this Set

 • Front
 • Back

friendship

arkadaşlık

like

sevmek-hoşlanmak

with

ile

have party

parti yapmak

drink something at a cafe

kafede bişeyler içmek

go for a walk

yürüyüşe gitmek

play sports

spor yapmak

study together

beraber ders çalışmak

go to the concert

konsere gitmek

go to the play

tiyatroya gitmek

eat out

dışarıda yemek yemek

go to the shopping mall

alışveriş merkezine gitmek

play computer games

bilgisayar oyunu oynamak

watch movies at home

evde film izlemek

what do they like doing together?

onlar beraber ne yapmayı severler

just sit and chit chat

sadece oturup muhabbet etmek

how

nasıl

what

ne

when

ne zaman

why

neden

what time

saat kaçta

where

nerede

other things

diğer şeyler

movie types

film türleri

ıts mike calling

arayan mike

say

söylemek

are you busy tomorrow evening

yarın akşam meşgul müsün

busy

meşgul

no,not at all

hayır hem de hiç

ı am not going to do anything

hiçbirşey yapmayacağım

would you like to

istermisin

come over

uğramak

have

sahip olmak

great

harika

what type of

ne tür

what kind of

ne çeşit

not really

aslında tam olarak değil

what about sci-fi

bilim kurguya ne dersin

thrillers

gerilim filmi

my favorite

en sevdiğim

so

öyleyse-o zaman

see you

görüşürüz

in the morning

sabah

in the evenning

akşam

afternoon

öğleden sonra

romance

duygusal film

sci-fi

bilim kurgu

what kind of movies

ne çeşit filmler

see a movie

film izlemek

movie theatre

sinema salonu

what time does it start

saat kaçta başlıyor

long

uzun

last

sürmek(süre olarak)

mostly

çoğunlukla

tonight

bu gece

do you have any plan

hiç planın varmı

nothing special

özel birşey yok

enjoy

sevmek

excuse

mazeret

ı am busy

meşgulum

are you busy

meşgulmüsün

ı am going to visit my uncle

amcamı ziyaret edeceğim

ı am not feeling well

iyi hissetmiyorum

ı have to study then

o zaman çalışmak zorundayım

ı am going to wash my hair

şaçımı yıkayacağım

good excuse

iyi bahane

bad excuse

kötü bahane

accept

kabul etmek

refuse

reddetmek

invitation

davet

I'd like to but

isterim fakat

I am sorry but I cant

üzgünüm fakat yapamam/olmaz

what are you doing tonight

bı gece ne yapıyorsun

would you like to

istermisin

future plans

gelecek planları

arrangement

düzenleme

what are you doing tomorrow

yarın ne yapıyorsun

soccer match

futbol maçı

go out of city

şehir dışına çıkmak

town

kasaba

meet friends

arkadaşlarla buluşmak

visit relatives

akrabaları ziyaret etmek

study for exam

sınava çalışmak

something fun

eğlenceli bişeyler

physically active

fiziksel olarak aktif

because

çünkü

barbecue

mangal

nature walking

doğa yürüyüşü

bicycle race

bisiklet yarışı

classmate

sınıf arkadaşı

join

katılmak

concert

konser