Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/70

Click to flip

70 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Šatník

Wardrobe

Dřez

Sink

Stůl

Desk

Ovladač

Remote control

Pračka

Washing machine

Sušička

Tumble dryer

Myčka

Dishwasher

Záchod

Loo

Knihovna

Bookcase

Gauč

Sofa

Ramínko

coat-hanger

Lux

Vacuum cleaner

Umyvadlo

Washbasin

Polštář

Pillow

Vařič

Cooker

Koš

Bin

Stoleček

Dressing table

Komoda

Chest of drawers

Zapojený

Involved

Zúžit

Narrow

Předměstský

Suburban

Městský

Urban

Venkovský

Rural

Pronajímat

Rent

Příloha

Attachment

Odesílatel

Sender

Příjemnce

Recipient

Nadpis předmětu

Subject headline

Došlá pošta

Inbox

Zaslána kopie

Cc sb ON sth

Neviditelná kopie pro ostatní

Bcc

Zdvořilý

Courteous

Bezcelní obchod

Duty-free shop

Odletová hala

Departure lounge

Ranvej

Runway

Řídící věž

Control tower

Posádka

Cabin crew

Pilot

Pilot

Manipulátor zavazadel

Baggage handler

Imigrační kancléř

An immigration officer

Kabina

Cockpit

Kuchyňka v letadle

A galley

Pojízdný vozík

Trolley

Bezpečnostní pás

Seat belt

Skříňka v letadle

A overhead locker

Stůl v letadle

A Tray-table

Kyslíková maska

An oxygen mask

Příruční zavazadlo

Hand baggage

Zkontrolované zavazadlo

Checked baggage/luggage

Odbavit se

To check in

Nastoupit

To board/to embark

Vystoupit

To disembark

Vzlétnout

To take off

Jet stálou rychlostí

To cruise

Přistát

To land

Zapnout bezpečnostní pás

To fasten seat belt

Odepnout bezpečnostní pás

To unfasten seat belt

Přiblížit se

To approach

Přihlásit se k proceleni

To declare

Nehybnost

Standstill

Určena oblast

Designated area

Odbavovací Budova

Terminal building

Zabavit

To confiscate

Letadlo/letoun

Aircraft

Zpožděný

To be delayed

Vagón

Coach

Pas

Passport

Občanka

National identity card

Podpořen

Encourage

Oblast pro EU cestující

Blue channel