Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/14

Click to flip

14 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Hypotyreos

Hur:
Sköldkörteln producerar för lite hormon vilket får kroppen att gå långsammare
Leder till: 
Struma, viktuppgång, frusenhet
Depression, demens, apati
Varför:
Pga skada på sköldkörteln eller jodbrist
Behandling:
Thyroxin

Hur:


Sköldkörteln producerar för lite hormon vilket får kroppen att gå långsammare


Leder till:


Struma, viktuppgång, frusenhet


Depression, demens, apati


Varför:


Pga skada på sköldkörteln eller jodbrist


Behandling:


Thyroxin

Hypertyreos

- Sköldkörteln blir hyperaktiv och producerar för mycket hormon (tyroxin) vilket får metabolismen att gå för fort
- Struma, viktnedgång, hjärtklappning
Depression, panikångest, konfusion
- Behandlas med medicinering eller operation

- Sköldkörteln blir hyperaktiv och producerar för mycket hormon (tyroxin) vilket får metabolismen att gå för fort


- Struma, viktnedgång, hjärtklappning


Depression, panikångest, konfusion


- Behandlas med medicinering eller operation

Diabetes mellitus typ II (insulinoberoende diabetes)


- Högt blodsocker i samband med insulinresistens
- Ökad törst, hunger och viktnedgång
- Demens, kognitiva problem
- Behandlas med träning, dietförändring, medicin

- Högt blodsocker i samband med insulinresistens


- Ökad törst, hunger och viktnedgång


- Demens, kognitiva problem


- Behandlas med träning, dietförändring, medicin

KOL (kronisk obstruktiv lungsjukdom)

- Paraplysjukdom för flera kroniska lungsjukdomar, framförallt:
Kronisk bronkit: ökad slemproduktion i luftvägarna under flera månader av året som orsakar besvär
Emfysem: Man har förlorat en del av lungans inre yta där gasutbytet mellan a...

- Paraplysjukdom för flera kroniska lungsjukdomar, framförallt:


Kronisk bronkit: ökad slemproduktion i luftvägarna under flera månader av året som orsakar besvär


Emfysem: Man har förlorat en del av lungans inre yta där gasutbytet mellan andningsluft & blod sker.


= luftvägarna blir trängre och lungornas elasticitet blir mindre. Patienten måste anstränga sig för både in- och utandning.


Psykiska symtom: Andnöd, panik, depression


Orsakas av: rökning, arbetsskador, luftföroreringar


Behandling: Motion, medicin, beteende, syre


Astma

Inflammation i bronkerna
Immunceller reagerar när kroppen kommer i kontakt med allergena ämnen.
Leder till luftobstruktion.
Behandlas med medicin och lätt träning

Inflammation i bronkerna


Immunceller reagerar när kroppen kommer i kontakt med allergena ämnen.


Leder till luftobstruktion.


Behandlas med medicin och lätt träning

Hypertoni

Högt blodtryck gör att blodkärlens väggar förändras och med tiden blir de hårdare och mindre elastiska. Detta försvårar hjärtats pumparbete.
Lätt huvudvärk, trötthet, andnöd.
Påverkas mycket av dålig livsstil (fetma, rökning, alko...

Högt blodtryck gör att blodkärlens väggar förändras och med tiden blir de hårdare och mindre elastiska. Detta försvårar hjärtats pumparbete.


Lätt huvudvärk, trötthet, andnöd.


Påverkas mycket av dålig livsstil (fetma, rökning, alkohol)


Behandlas med: Blodförtunnande medicin, Diet, Fysisk träning, Sluta röka


Hjärtsvikt

Stor sympatikusaktivitet -> 
Atrofi av hjärtmuskelceller och förändringar av blodkärlen -> 
Hjärtat blir för svagt för att pumpa ut blod till alla vävnader i kroppen -> 
Dessa får inte tillräckligt med syre/näring
 
Leder till:
Andnöd,...

Stor sympatikusaktivitet ->


Atrofi av hjärtmuskelceller och förändringar av blodkärlen ->


Hjärtat blir för svagt för att pumpa ut blod till alla vävnader i kroppen ->


Dessa får inte tillräckligt med syre/näringLeder till:


Andnöd, cyanos, trötthet, kalla extremiteter


Ångest, panik, depression, konfusionBehandling är lindrande snarare än botande:


Klaffoperation,


Behandling mot högt blodtryck,


Fysisk aktivitet

Kranskärlssjukdom, Atheroskleros, Åderförfettning/förkalkning

När plack av kolesterol, kalk och döda blodplättar samlas i något av hjärtats kranskärl 
 
När sjukdomen gjort att ett blodkärl har fått en kraftig förträngning eller när en propp har lossnat kan du få hjärtinfarkt, kärlkramp i hjä...

När plack av kolesterol, kalk och döda blodplättar samlas i något av hjärtats kranskärlNär sjukdomen gjort att ett blodkärl har fått en kraftig förträngning eller när en propp har lossnat kan du få hjärtinfarkt, kärlkramp i hjärtat eller i benen, stroke, TIA eller andra besvär beroende på vilka blodkärl som drabbatsBehandling: fysisk aktivitet

Hjärtinfarkt

Kranskärlsen slutar helt eller delvis att leverera blod till hjärtmuskeln som slutar att fungera.
Oftast en stark, ihållande smärta i bröstkorgen eller som strålar ut från den. i minst 15 minuter.
Andra symptom är illamående, kallsvett, k...

Kranskärlsen slutar helt eller delvis att leverera blod till hjärtmuskeln som slutar att fungera.


Oftast en stark, ihållande smärta i bröstkorgen eller som strålar ut från den. i minst 15 minuter.


Andra symptom är illamående, kallsvett, käksmärta och andnöd, yrsel och ångestKortsiktigt: blodspropplösande läkemedel, ACE-hämmare, Betablockerare


Långsiktigt: livsstilsförändringar såsom kostförändringar & motionAngina pectoris, Kärlkramp

Åderförfettning/Förträngning i kranskärl gör att hjärtat får mindre syre och funkar sämre.
Symtom:
Tryck och smärta över bröstet
Andfåddhet och känslighet för fysisk ansträngning
Kan blandas ihop med panikångest.
Behandling:
Nitro...

Åderförfettning/Förträngning i kranskärl gör att hjärtat får mindre syre och funkar sämre.


Symtom:


Tryck och smärta över bröstet


Andfåddhet och känslighet för fysisk ansträngning


Kan blandas ihop med panikångest.


Behandling:


Nitroglycerin, Motion, Sluta röka


Cancer

Okontrollerbar celldelning, celltillväxt och celldöd i vissa organvävnader eller i hela kroppen.
Fysiska symptom
Inte alltid synliga förrän cancern har utvecklats långt. En cancertumör skadar vävnaden och organet den sitter i (lever, hjär...

Okontrollerbar celldelning, celltillväxt och celldöd i vissa organvävnader eller i hela kroppen.


Fysiska symptom


Inte alltid synliga förrän cancern har utvecklats långt. En cancertumör skadar vävnaden och organet den sitter i (lever, hjärna osv)


Psykiska symptom


Klinisk depression eller förstämningssyndrom


Behandling


Cellgiftsbehandling, strålbehandling, hormonbehandling


Övre luftvägsinfektion

Inflammatorisk reaktion i de övre luftvägarnas slemhinnor (öron, näsa, sinus, farynx och/eller larynx) på grund av infektion.


Ofta pga virus.


Kallas förkylning.


HIV

Om man får hiv infekteras och förstörs en särskild typ av vita blodkroppar, så kallade CD4 eller T-hjälparceller, som spelar en viktig roll i immunförsvaret. I takt med att de vita blodkropparna förstörs blir immunförsvaret sämre.

Magsår

Sår på magsäckens slemhinna eller i tolvfingertarmen. Ett blödande magsår kan vara livshotande. Såren uppkommer i kombination med H. pylori, magbakterier som finns hos cirka 85% av befolkningen, och stress.