Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/175

Click to flip

175 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Aborigines -um (m.)
Aborigines
iustitia -ae (f.)
<iustus
festus -a -um: dies festus
dies otiosus quo di adorantur
Saturnalia -ium (n.)
Saturnalia
discumbo, discumbere, discubui, discubitus
accumbere
Euander -dri (m.)
Euander
Carmentis -is (f.)
Carmentis
profugus -a -um
ex patria fugiens
manus -us (f.)
armatorum numerus
benignus -a -um
qui alicui bene vult
arvum -i (n.)
ager qui aratur
regnum -i (n.)
regis imperium
iuventus -utis (f.)
aetas iuvenis
Rutuli -orum (m.)
gens Latii
Troianus -a -um
<Troia
diuturnus -a -um
qui diu manet
Ilium -i (n.)
Troia
dolus -i (m.)
consilium fallendi
fabricare
conficere (arte fabrorum)
compleo, complere, complevi, completus
fill (up/in); be big enough to fill; occupy space, crowd; furnish/supply/man;
finish, complete, perfect; make pregnant; fulfill, make up, complete, satisfy
Ulixes -is (m.)
Ulixes
Tenedos -i (f.)
island near Troy
Argi -orum (m.)
urbs Peloponnesi
aveho, avehere, avexi, avectus
<--> advehere
cura
metus ne quid mali accidat
inspicio, inspicere, inspexi, inspectus
diligenter aspicere
consisto, consistere, constiti, constitus
stop/stand/halt/cease
moles -is (f.)
ingens forma, magnitudo
suspectus -a -um
cui nemo confidit
Laocoon -ontis (m.)
Laocoon
decurro, decurrere, decurri, decursus
run/hurry/rush/flow/slope down
Danai -um/-orum (m.)
Graeci
insania -ae (f.)
<insanus
Achivi -orum (m.)
Graeci
machina -ae (f.)
instrumentum belli (ad muros destruendos)
fatus
postquam fatus est (for, fari, fatus)
robur -oris (n.)
lignum durissimum
occultus -a -um
latens
penetrare
vi intrare
anguis -is (m.)
snake
immolare
sacrificii causa occidere
attingo, attingere, attigi, attactus (ad + tangere)
tangere
erigo, erigere, erexi, erectus
tollere
complector, complecti, complexus
lay hold of, grip; seize
tener -a -um
mollis et tenuis, invalidus
corripio, corripere, corripui, correptus
celeriter rapere
amplector, amplecti, amplexus
complecti
explicare
<--> implicare
clamorem tollere
clamare
confugio, confugere, confugi, confugitus
fugere in locum tutum
clipeus -i (m.)
scutum rotundum
pavor -oris (m.)
timor subitus
sceleratus -a -um
<scelus
conclamare
simul clamare
funis -is (m.)
rope
contingo, contingere, contigi, contactus
tangere
penitus (adv.)
ex interiore parte
sonare -uisse
sonum dare
infelix
qui malam fortunam affert
praedico, praedicere, praedixi, praedictus
say beforehand, mention in advance; warn/predict/foretell
Troes -um (m.)
Troiani
supremus -a -um
summus, ultimus
frons -ondis (f.)
folia arborum
patefacere
aperire
demittere
<--> tollere
custos -odis (m.)
is qui custodit
somnium -i (n.)
quod in somno videtur
agi
fieri
barba -ae (f.)
beard
crinis -is (m.)
capillus
gemo, gemere, gemui, gemitus
graviter spirare ob dolorem
(di) Penates -ium
di qui domum vel patriam tuentur
ruo, ruere, rui, rutus
praecipitari, collabi
culmen -inis (n.)
summa pars (aedificii/montis), summa fortuna
flagrare
ardere
amens -entis
cui mens abest, insanus
Panthus -i (m.)
Apollinis sacerdos
telum -i (n.)
pilum vel sagitta
elabi
effugere
sacra -orum (n.)
res sacrae
gemitus -us (m.)
<gemere
ineluctabilis -e
qui vitari non potest
Dardania -ae (f.)
Troia
Teucri -orum (m.)
Troiani
dominari
dominus esse (<--> servire)
stringo, stringere, strinxi, strictus
educere (gladium)
moriturus -a -um (part. fut)
<mori
incitare
animum excitare (ad iram)
vado, vadere, vasi
ire, procedere
sterno, sternere, stravi, stratus
humi proicere
luctus -us (m.)
<lugere
turris -is (f.)
turret
pando, pandere, pandi, passus
late extendere
Aiax -acis (m.)
Ajax
Oileus -i (m.)
Aiacis pater
vinculum -i (n.)
id quo aliquis vincitur
species -ei (f.)
quod aspicitur
ruere
se praecipitare, procurrere
aedes -ium (f.) pl.
domus
undique
ex omnibus locis/partibus
trabs -bis (f.)
tree trunk; log, club, spear; beam, timber, rafter
conicio, conicere, conjeci, conjectus
iacere (in unum locum)
defensor -oris (m.)
qui defendit
misceo, miscere, miscui, mixtus
turbare
ululatus -us (m.)
<ululare
pavidus -a -um
timidus, territus
concido, concidere, concidi
cadere (in loco), collabi
trucidare
crudeliter occidere
ut primum (+perf)
cum primum
infirmus -a -um
invalidus, debilis
(gladio) cingi
se armare
coniunx, coniugis (m.)
maritus
inutilis -e
quid nihil prodest, quo nemo uti potest
egeo, egere, egui (+abl)
(re necessaria) carere
concedere
cedere
Polites -ae (m.)
Polites
saucius -a -um
vulneratus
iam iam(que)
statim
caelestis -e
<caelum
nequiquam
frustra
haereo, haerere, haesi, haesus
fixus esse, moveri non posse
laeva -ae (f.)
manus laeva (<--> dextra)
coma -ae (f.)
crinis, capillus
quondam
olim, aliquando
horror -oris (m.)
<horrere
perfundo, perfundere, perfudi, perfusus
totum afficere, permovere
fulgere
(subito) splendere
se offerre
se ostendere
patrius -a -um
<pater
ubi (+perf)
ubi primum, postquam
recusare
dicere se nolle
fugam capere
fugere
produco, producere, produxi, productus
longiorem facere
nepos -otis (m.)
filius filii/filiae
domus
familia
efferre
<ex-; pedem efferre = egredi
iam (+fut)
mox
obtruncare
trucidare
instaurare
rursus incipere
inultus -a -um
cui ultor non est
Iulus -i (m.)
alterum nomen Ascanii
prodigium -i (n.)
res mirabilis contra naturam facta
lumen -inis (n.)
lux
restinguo, restinguere, restinxi, restinctus
exstinguere
fragor -oris (m.)
strepitus gravis
tonare - uisse: tonat
tonitrus fit
tendo, tendere, tetendi, tensus
extendere
alloqui
<ad-loqui
qua
qua via, ubi
natus -i (m.)
filius
onus -eris (n.)
quod portatur
famulus -i (m.)
servus
tumulus -i (m.)
collis parvus
Ceres -eris (f.)
Saturni filia, dea agrorum et frugum
fas (n.) (indecl.)
ius divinum; fas est = licet per deos
vivus
flumen vivum = fluenti
pius -a -um
qui deos et patriam et parentes diligit
dudum
paulo ante
commoveo, commovere, commovi, commotus
permovere (animum)
aura -ae (f.)
ventus levis
pariter
aeque, eodem modo
micare
subito moveri ac fulgere
prospicio, prospicere, prospexi, prospectus
prospicere
socii -orum (m.)
homines qui communi fortuna/negotio coniunguntur
repeto, repetere, repetivi, repetitus
return to; get back; repeat
reviso, revisere
go back and see
confero, conferre, contuli, collatus
in eundem locum ferre
quin etiam
(non hoc solum) sed etiam, atque etiam
dulcis
iucundus, carus
numen -inis (n.)
voluntas deorum
Olympus -i (m.)
mons Thessaliae; ibi dii habitare dicuntur
vastus -a -um
ingens et desertus
Hesperia -ae (f.)
terra ad occidentem sita
uber -eris
fertilis
regius -a -um
<rex