Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/215

Click to flip

215 Cards in this Set

 • Front
 • Back

antiblafband : tegen het blaffen door het verspreiden van een citroengeur

antitrekband : tegen het trekken van honden aan de riem.

apotheek kast : om op een overzichtelijke manierverschillende geneesmiddelen te bewaren

auto-apotheek : kleine apotheek voor in de auto om mee te nemen op bezoek

ballonspuit : om oren, abcessen of een blaas mee te spoelen

behandeltafel : om het dier op te zetten voor onderzoek

bescherming chemicalien : gemaakt van nitryl bied bescherming tegenverschillende chemicaliën.

bescherming trauma: bescherming tegen tanden en nagels

beugelvorm : redelijke bescherming tegen overmatig lawaai

brancard : om patiënten te kunnen vervoerendie zich niet meer zelfstandig kunnen verplaatsen.

brandapparaat: om bloedingen te stelpen

branders: verschillende soorten en maten opzetstukjes voor het brandapparaat.

buitenlichtkast: geeft eendierenartsenpraktijk meer uitstraling en de praktijk word makkelijker te vinden

canulenverzamelbak : om alle injectienaalden en scherpe mesjes in weg te gooien.

codeertang: om artikelen van een code te voorzien.

cryochirurgie : het verwijderen van weefsel doormiddel van bevriezing (bv wratten en kleine goedaardige tumoren)

dry-bed : voor een comfortabele huisvesting in de opname

fixatiekussen vacuum: om te fixeren, Door vacuüm te trekken wordt het kussen hard en behoudt het de ingestelde vorm, waardoor de patiëntin een stabiele houding wordt gebracht.

gelaatmasker: biedt beschermingtegen onaangename gassen, stofdeeltjes of mogelijkeziektekiemen

handdesinfectants: voor het desinfecteren van de handen

handdoek houder : makkelijk en hygienisch een papieren handoek kunnen pakken

handdoeken : voor het drogen van de handen.

handreiniger: voor de grondige reinigingvan handen en huid.

hoofdtelefoon: betere bescherming tegen overmatig geluid

indentificatiebandjes: om opname patiënten te kunnenidentificeren

infuusstandaard : om de infuusvloeistoffenop een juiste hoogte te hangen

kattenbak : voor de kat zijn behoefte of om bijvoorbeeld urine op te vangen voor urine-onderzoek

kattenkooi : voor de tijdelijke opvang van dieren,kort voor of na een operatie.

kattennageltang : voor het knippen vannagels bij katten

koelbox: dient om bepaalde medicijnen, die koelbewaard dienen te worden, tijdens transport optemperatuur te houden

korte plastic handschoenen (niet steriel) : worden gebruikt bij het klinisch onderzoek en bijlaboratoriumwerkzaamheden

latex handschoenen(niet steriel) : wordenom hygiënische redenen veel gebruikt bij het rectaalexploreren van de grote huisdieren

luchtverfrisser : om de lucht te verfrissen

merkspray : om een dier te merken met een kleurtje

merkstiften: om een dier te merken met een kleurtje

minikaartjes: hierop kunnen de voorraadgegevens per medicijngenoteerd worden.

minikaartjessysteem: overzichtelijk systeem voor het bewaken van demedicijnvoorraad

mondmasker: masker voor bescherming tijdens het opereren

nagelborstel : voor het schoonmaken van de nagels

nageltang guillotine : voor het knippen van nagels en voor het knippen van te lange snijtanden vanknaagdieren

netenkam: om neten in de vacht te kunnen aantonen

nierbekken: voor het opvangen van vloeistoffen zoals pus en bloed.

OK klomp : klompen voor tijdens de operatie

onderzoekslamp: is nodig voor een goed klinischonderzoek.

ontzichtbare handschoenen: zijnventilerend en waterafstotend en ook te gebruikenbij kleine wondjes.

oordoppen: bescherming tegen overmatig geluid

oorspoelapparaat: voor het uitspoelen van overtolligen/of afwijkend oorsmeer uit de uitwendigegehoorgang

operatie handschoenen(steriel) : steriele handschoenen om steriel een operatie te kunnen doen

operatielamp: onmisbaar tijdens het uitvoerenvan een operatie

operatiemuts: tegen haar uitval tijdens operatie's

overschoen: verminderdde insleep van eventuele ziektekiemen in de operatiekamer

papierrol: wordt gebruikt bij de dagelijksereiniging van materialen en handen.

papierrolhouder : op de papierrollen in te doen

pendaalemmer : om afval in te gooien

praktijkbak: voor transporten opslag van materialen

praktijkkoffer : wordt gebruikt om instrumenten enmedicijnen, die tijdens het afleggen van een visiteniet gemist kunnen worden, in op te bergen

profiellijst : worden gebruikt om hetminikaartsysteem aan te bevestigen

protectiebril : biedt bescherming bij slijpwerk,tandsteenverwijdering en andere werkzaamhedenwaarbij partikels in de ogen kunnen komen

reader : om de chipdie in een dier is ingebracht af te lezen

ringkniptang : om strak zittendepootringen bij vogels te verwijderen

slijmzuiger : worden veel gebruikt bij pasgeborendieren om het eventuele overtollige slijm uit deluchtwegen te zuigen

smeermiddel : voor het smeren, desinfecteren en koelen van de tondeuse

sorteerbakje : worden gebruikt voor het sorteren vande minikaartjes naar alfabet of bestelgrootte

speentjes :voor de (bij)voeding vanzeer kleine pups of kittens

stoel : om op te zitten

stofmasker : bieden beschermingtegen het inademen van eventuele onaangename gassen,stofdeeltjes of mogelijke ziektekiemen

tekenpincet metaal : om eventuele teken eenvoudigte kunnen verwijderen, wordt vooral in de praktijk gebruikt.

tekenpincet plastic : om eventuele teken eenvoudigte kunnen verwijderen , word vooral aan eigenaren verkocht

tondeuse : voor het wegscheren van een stuk vacht voor een operatie.

transponder : voor het inbrengen van een indentificatie chip

veiligheidslaarzen : vooral bij runderbedrijfen met een stalen neus tegen beschadigingen aan de voet.

verlosbroek : Wordt veel gebruikt bij normale verlossingen van het rund

verlosjas :Wordt in de praktijk veel gebruikt bij het uitvoeren van eenkeizersnede van het rund

verlosmouw : word onder andere veel gebruikt bijde rectale exploratie van het paard

vervoermand : voor het vervoeren van dieren

vloeibare zeep : voor het reinigen van de armen en handen

voorschoten : bieden bescherming tegen onhygiënischeomstandigheden zoals gebitssaneringen of het openenvan abcessen

warmtelamp : wordt gebruikt om eenpatiënt in opname op temperatuur te houden

warmte mat :wordt gebruikt omeen patiënt tijdens en na een operatie goed warm tehouden

weegschaal : om dieren op te wegen

witte jas : voor goede uitstraling en bescherming tegen de overdracht van mogelijke pathogeneziektekiemen of tegen bevuiling van de onderkleding

zeepautomaat : zorgt voor een optimaal gebruikvan handreinigers en handdesinfectans.

zeepdispenser : om makkelijk zeep op de handen te krijgen

zijknipper: wordt gebruikt om de nagels van honden en kattenzijdelings te knippen

zuigflesjes compleet : voor de (bij)voeding vanzeer kleine pups of kittens


bloeddrukmeter : om de bloeddruk te metendigitale thermometer: om de temperatuur op te metendoppler : om de systolische arteriële bloeddruk op te metenecho-apparaat: om een beeld te krijgen van inwendige organen, ook om drachtigheid te bepalenfiberscoop: om inverschillende lichaamsholten te kijken zoals keel, maag etc.gesloten speculum: om devagina inwendig te bekijkenoogspiegel: om een uitgebreidoogonderzoek uit te voerenoorthermometer: om de temperatuur via de oor te metenOtoscoop opzetstukken: opzetstuk voor de otoscoop in verschillende matenOtoscoop: om deuitwendige gehoorgang te bekijken en hettrommelvlies te inspecteren.penlight : geeft een heldere lichtbundel waardoor zeer geschikt om bijvoorbeeld depupilreflexen te controleren.Percussiehamer (Taylor) : wordt op deborst of buikwand geklopt waardoor de onderliggendeweefsels gaan meetrillen en vervolgens een geluidvoortbrengen om te kijken of er vocht inzitPercussiehamer (Traube): Deze percussiehamer wordt veel bij de grotehuisdieren gebruikt.Plessiemeter: is een metalen plaatjedie stevig op borst- of buikwand wordt gedrukt,


waarnaar met de percussiehamer op wordt gekloptReflexhamer: wordt gebruikt om pezen en spierenmee te bekloppen om op die manier de eventueelontstane reflexen te controleren


Spreid speculum: wordt veel gebruikt indien ervoor inspectie of bepaalde handelingen meer ruimte inde vagina gewenst is (VB catheteriseren)stethocoop enkele slang : wordt gebruikt voor het beluisteren (ausculteren) vanhart, longen , maag en darmen.woodse lamp eenvoudig model: wordt gebruikt om aanwezige huidschimmels te kunnen aantonen. geeft ultraviolet licht af, waardoor 50% van dehuidschimmels felgroen oplichten ( niet 100% betrouwbaar)Woodse lamp, inclusief loupe en handvaten : Deze Woodse lamp is uitgebreid met een vergrootglaswaardoor interpretatie eenvoudiger kan worden.stethoscoop dubbele slang : wordt gebruikt voor het beluisteren (ausculteren) van hart, longen , maag en darmen.anti-melkdrinkring : word in de koeienneus geaan zodat ze hun eigen melk niet kunnen drinkendwangkooi : kan gebruikt worden om agressievekatten in op te sluiten. Daarna is het mogelijk om hetbetreffende dier door middel van een speciaalschuifsysteem tegen de zijwand aan te drukken,waarna men het dier eventueel zou kunnen injecterenmondsperder paard Wigmodel met rubber blokje:


mondsperder paard Wigvorm: om de bek geopend te houden tijdens onderzoekKluistersysteem paard: hiermee kan men de vier benen van een paardtegelijkertijd fixeren

koeienjuk : hiermee is het mogelijk om eenkoe in de benen te tillenmondsperder hond metaal : Wordt gebruikt om de bek van de hond te openen. Delange uiteinden dienen tussen de hoektandengeplaatst te wordenmondsperder hout : wordt bij zowel hond als kat gebruikt. hoektanden worden in de gaatjes geplaatst, Vervolgens wordt de bek dichtgebonden omverplaatsing te voorkomen.mondsperder kat metaal : Wordt gebruikt om de bek van de kat te openen

Mondsperder knaagdieren: wordt tussen desnijtanden gezet en de schroef wordt aangedraaid Deoverige stukken zijn wangsperders en een kiezenvijl

Mondsperders Paard Met schroefspindel: om de bek van het paard open te houden tijdens behandeling.

Muilkorven hond nylon: zodat de hond niet kan bijten handig bij hetbehandelen van lastige honden.

Muilkorven hond plastic: wordt veel gebruikt aangezien de hondde bek geopend kan houden waardoor het dier warmte beterkwijt kan.

Neusklem paard: om het dier te kunnenhanteren. Door druk op hetneustussenschot gaan de hersenen reflexmatig overtot afgifte van endorfinen. wat ervoor zorgt dat het dier rustigerwordt en minder pijngevoelig.

Neuspraam paard: Met depraam snoert men de bovenlip van een paard af. hierdoor maken de hersenen endorfinen

Neuspraam varken: Door de lus om de bovenkaak van het varken aan tebrengen en vervolgens aan te trekken gaande hersenen reflexmatig over tot afgifte van rusitgmakende stoffen: endorfinen

Neusring: voor het hanteren Doordruk uit te oefenen op het neustussenschot gaan dehersenen reflexmatig over tot afgifte van endorfinen

Neusringtang: hiermee is het mogelijk omneusringen aan te brengen in het neustussenschot

Prikkelaar: wordt gebruikt om weerspannige dierentot lopen te brengen. Dit gebeurt met behulp van eenlaagvoltage stroomstoot

Vangstok: Lastige honden en katten kunnen hiermee gevangen engefixeerd worden. door de lus over de kop te doen

Vangtang: verschilt van devangstok dat deze wat lichter is uitgevoerd en hetkoord is vervangen door een soort hendel

Muilkorven kat nylon: : erg handig bij hetbehandelen van lastige katten (word niet zoveel gebruikt)

agraves : De huid kan worden gehecht met behulp van agraves genoemd. worden ook gebruikt bij lammetjes metentropion.

agravetang : om agraves aan te brengen en ook weer te verwijderen

catgut chroom : Natuurlijk hechtmateriaal, , Oplosbaar, Polyfilament , Traumatisch

dagrofil : Synthetisch hechtmateriaal , Onoplosbaar , Polyfilament , Traumatisch

dexon : Synthetisch hechtmateriaal: Oplosbaar, Oplosbaar, polyfilament, atraumatischethilon : Synthetisch hechtmateriaal: Onoplosbaar monofilament atraumatischgerlach : hechtnaald word gebruikt bij lebmaagoperatieshechtmaterialen houder : hiermee is hetmogelijk om de hechtmaterialen, op een ordelijke manier tebewaren.huidhechtapparaat : Met behulp van nietapparaat is het mogelijkom de huid op een snelle manier te hechten met eensoort nietjesligaturen onoplosbaar : roestvrijstalen permanenten ligaturen kunnen opeen zeer snelle manier worden aangebracht.linafil : Natuurlijk hechtmateriaal: Onoplosbaar ,Polyfilament ,Traumatischmaxon : Synthetisch hechtmateriaal: ,Oplosbaar ,Monofilament ,Atraumatischmonocryl : Synthetisch hechtmateriaal: ,Oplosbaar ,Monofilament ,Atraumatischontnieter : hiermee kan op een zeereenvoudige wijze de aangebrachte huidnietjesverwijderenPDS : Synthetisch hechtmateriaal:Oplosbaar ,Monofilament ,Atraumatischsupramid :vicryl : Synthetisch hechtmateriaal: ,Onoplosbaar ,Monofilament ,Traumatisch

weefsellijm : wordt gebruikt omwondranden binnen enkele seconden aan elkaar telijmen.catgut plain : Natuurlijk hechtmateriaal: ,Oplosbaar ,Polyfilament ,Traumatisch

anaal canule gebogen : een geknopte, gebogen naald die in de anaalzakken kan worden ingebracht om deze te spoelen ofte behandelen met een zalf. Deze naald kan op eeninjectiespuit worden geplaatst.

anaalzakgel kit : wordt gebruikt bij het verwijderen vananaalklieren. Hiermee kunnen ze worden opgevuld waarna het vrijprepareren van deze klieren eenvoudiger is

Disposable anaalspuit : met gebogen tuitje wordt oavaak gebruikt om anaalklieren mee te spoelen

Disposable canules : wegwerp injectienaalden die na eenmalig gebruik weggegooid dienen te worden,kunnen worden bevestigd op disposable spuiten door middel van eengestandaardiseerde aansluiting

disposable spuiten met naald : worden in de praktijkmeestal gebruikt voor het geven van vaccinaties.

disposable spuiten zonder naald:verkrijgbaar in verschillende maten en uitvoeringen

Entstok met zelfvullende spuit: wordt veel gebruikt bijhet vaccineren van grote aantallenvarkens.hij kan worden aangesloten op een groot reservoirentstof.

insuline spuit : hebben een aparte schaalverdeling,loopt van 1 IEtot 40 IE

kropnaald : wordt bij vogels ingebracht om de kropte spoelen of om deze dieren kunstmatig te voeden.

Luer-lock canules voor meervoudig gebruik : deze canules kunnen door middel van een leuerlockaansluiting op meerdere soorten spuitenbevestigd worden

marker spuitbussen : voor het markeren van de dieren met een kleur

markerstok : Wordt gebruikt om tijdens een koppelbehandeling tekunnen aangeven welke dieren al geïnjecteerd zijn

monoject canules : worden veel gebruikt bij delandbouwhuisdieren en zijn herkenbaar aan eenzilverkleurig opzetstukje. Het zijn disposable canulesdie vooral bij het vaccineren van grote aantallendieren erg handig zijn,ook zijn ze sterk

Revolverspuit verlengd : Hiermee is het onder andere mogelijk om dieren die eventueelvrij lastig te hanteren zijn toch te injecteren

schroef canules : Hiermee kunnen ze op speciale spuitenmet schroefaansluiting worden bevestigd, waardoordeze naalden minder snel losspringen bij het ontstaanvan eventuele tegendruk

traanbuis canule recht : worden gebruikt om detraanbuis mee door te spoelen,worden ook gebruikt om gruis uit de penispunt weg mee te spoelen

Tuberculine spuiten: worden oa veelvuldig gebruikt bij hettuberculose onderzoek van runderen

wond-blaas spuit : kan worden aangesloten op eennaald of catheter en word gebruikt om wonden of de blaas mee te spoelen(140 ml inhoud)

Zelfvullende repeteerspuiten : Worden veel gebruikt bij het vaccineren vanbijvoorbeeld grote aantallen varkens kannamelijk worden aangesloten op een groot reservoirentstof

Aderlaatstuwketting:Wordt gebruikt bij runderen om de halsader testuwen, waarna bloed afgenomen kan worden

Aderlaatstuwtang :Wordt gebruikt bij runderen om de halsader testuwen, waarna bloed afgenomen kan worden

Bloedstransfusiezakken : Speciale steriele transfusiezakken met antistollingsmiddel voor de afname entoediening van bloedbraunule : een scherpe naald waarover eenflexibel kunststof slangetje is aangebracht. Na hetaanbrengen in een ader wordt de naald uit het kunststof gedeelte getrokken,waarna het in de ader achtergebleven flexibeleslangetje gefixeerd dient te worden aan de huidbutterfly : wordt gebruikt voor het toedienenvan infuus bij zeer kleine diereninfuusspalk: Kan worden gebruikt om de voorpoot te stabiliserenzodat het infuus er niet uitglipt.infuussysteem : wordtgebruikt om vloeistoffen intraveneus toe te dienen.De zijde met de dubbele canule wordt door de dop van de flacon met vloeistof gestoken ende andere zijde wordt aangesloten op de braunule ofvlindernaaldinfuusstandaard : wordt gebruikt om de infuusvloeistoffenop een juiste hoogte te hangen

infuuszak : bevat een steriele vloeistof (verschillendesamenstellingen mogelijk) wel eerst op temperatuur brengen

stuwband : Om een bloedvat te kunnen puncteren

Vacutainer houders : Kunstof houders voor de vacutainer naalden

Vacutainer naalden : Steriele disposable naalden die passen op dezogenaamde vacutainer houder

Vacutainers : Vacuüm bloedafname systeem. Wordt vooral bij de landbouwhuisdieren veel gebruikt.buikverband : speciaal katoenen buikverband kan wordenaangebracht om wondinfectie, trauma door likken ofeventuele verontreinigingen van meubilair te voorkomencelstof : Zehebben een sterk absorberend vermogen en kunnen gebruiktworden voor veel doeleinden.cutisoft : Steriele, niet geweven zachte compressen. Wordengebruikt voor het afdekken van kleine oppervlakkigewondjes.deppers : Worden veelal gebruikt voor het opdeppen vanovertollig van bloed.disposable afdekdoek : worden gebruiktbij operaties of wondbehandelingen. ze zijn doorzichtig en de dierenarts kan hierin eenopening op maat knippen.elastische geruwde fixatiezwachtels : zijn elastisch, sterk en aanzichzelf klevend. worden gebruikt voor het fixeren van wondbedekkersen als ondersteunende bandageelastische pleiser : kunnen directop de huid ( kaalgeschoren) worden aangebracht. bevatten een antiseptisch wondkussen.geweven glasfiber : is gemaakt van glasfibervezelwelke geïmpregneerd is met polyurethaan hars. heeft alsvoordeel dat het erg licht is, waardoor het geschikt is kleine dieren. Het is echter vrij duur en dient na hetaanleggen te worden bestraald met ultraviolet lichtgipszwachtels : worden bijna niet meer gebruikt eerst in water leggen daarna pas aantebrengen

Haemostatica : Steriel materiaal op gelatinebasis. Heeft eenbloedstelpende werking

leucoplast : dienen ervoor om de zwachtels vast te zetten,zodat ze niet loskomen. ook voor het fixeren van de hechtpleister aan de vacht..

hondenkraag : worden gebruikt om zelfbeschadiging te voorkomen

hondenschoen : kan worden gebruikt om eenaangebracht verband te beschermen tegen vocht envuil.

hondensok : zijn soepeler dan de hondenschoen en worden ook gebruikt ter bescherming van een aangebracht pootverband.

Hydrofiel gaascompressen : niet steriele worden gebruikt voor hetafdekken van kleine wondjes.

katoenen afdekdoeken : voor het afdekken van het dier tijdens de operatie

Koude-warmtecompressen : om het weefsel na verwonding warm of koud te houden

leucospray : Wordt oa gebruikt voor het fixeren vangaascompressen.

leucotape remover : Wordt gebruikt voor het snel en pijnloos verwijderenvan kleefpleisters

leucotape : wordtgebruikt voor het immobiliseren vangewrichten óf voor het aanleggen van spalkverbanden.

nekmanchet : kan worden gebruikt om het buigen van de nek tegen te gaan

netverbanden : Om een verband op zijn plaats te houden(zijn luchtig)

Niet elastische fixatiezwachtels : dient ervoor om het verband op zijnplaats te houden en daarnaast stevigheid te geven.

onderleggers : bestaan uit celstof met plasticonderzijde en zijn zeer geschikt om kleine dieren naeen operatie op te leggen. ( makkelijk bloedingen op te merken door de kleur )

Othaematoomcompres : worden gebruikt bij de behandelingvan een othaematoom (bloedoor

penrose drain: Deze voert het overtollige wondvocht af,waardoor genezing sneller zal verlopen. wordt aan de huid vastgehecht en wordt pasverwijderd indien de wond niet meer productief is.

polsterwatten : worden veel gebruikt alspolsterlaag

polypropyleen verband : is gemaakt vanpolypropyleen zonder glasfiber.

staartbeschermers : met ventilatiegleuvenbieden de staart de meest optimale omstandighedenvoor eventuele wondgenezing

staartverband : zorgen door hunspeciale aanbrengtechniek voor een goede fixatie vanhet verband

Thermoplastisch verband : is gemaakt vanthermoplastisch materiaal en kan opnieuw gebruiktworden

verbandtrommel : Deze dient teworden gebruikt indien bijvoorbeeld een eigenaaronverwacht het slachtoffer wordt van een bijt-, ofkrabwond

vogelkraag : worden gebruikt om zelfbeschadiging te voorkomen

watten : Hiermee wordt de druk die het verbandop het weefsel moet uitoefenen zo gelijkmatigmogelijk verdeeld. ook voorde opname van overtollig vocht Ten slotte voorkomt een wattenlaag het schuren endrukken van lichaamsdelen tegen elkaary

wattenstaafjes : Worden bij de wondbehandeling gebruikt om vuil uit de wond te verwijderen.

zalfcompressen : zijn geïmpregneerd metzachte witte paraffine, waardoor er geen verklevingplaatsvindt met de wond

Zelfklevende gaaszwachtel : kunnen direct op dewond (mits kaalgeschoren) worden aangebracht