Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/180

Click to flip

180 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Vlaamse koehond (Bouvier des Flanders)


Groep 1: herdershonden en bouviers


waakhond

Groenendaal


Groep 1: herdershonden


waakhond


lange, dikke zwarte vachtTervueren


Groep 1: herdershonden


waakhond


langharige, vaalgele vacht doorschoten met zwart, liefst een masker

Mechelaar, Mechelse herder


(Masker)


Groep 1: herdershonden


waakhond


altijd kortharig


masker gewenst


Lakense herder


Groep 1: herdershonden


waakhond


vacht: lang ruw haarSchipperke


Groep 1: herdershonden


Waakhond


korte, diepzwarte beharingSchipperke


Groep 1: herdershonden


Waakhond


korte, diepzwarte beharing

Duitse herder


Stockharig (meest gewenst) met mantel


Groep 1: herdershonden


waak- en begeleidingshond


Veel variatie van haarkleuren

Duitse herder

Groep 1: herdershonden

Langstockharig


waak- en begeleidingshond


Veel variatie van haarkleuren

Duitse herder


Groep 1: herdershonden


Langharig


waak- en begeleidingshond


Veel variatie van haarkleurenMechelaar, Mechelse herder


Groep 1: herdershonden


waakhond


altijd kortharig


masker gewenst

Beauceron (Berger de Beauce)


black and tan


Groep 1


kortharig


zwart met roodbruine aftekeningen


Waak- en verdedigingshond


Frankrijk


dubbele Sint-Hubertusklauwen aan de achterbenen

Briard (Berger de Brie)


Groep 1


waak- en verdedigingshond


Frankrijk


dubbele Sint-Hubertusklauwen aan de achterbenen

Bobtail (Old English Sheepdog)


groep 1


bobtail of zeer korte staart


Groot-Brittanië

Collie (schotse herder)


Groep 1


Sabel en wit


Groot-BrittaniëCollie (schotse herder)


Groep 1


Driekleur


Groot-BrittaniëCollie (schotse herder)


Blue merle


Groep 1


Groot-BrittaniëCollie (Schotse Herder)


grijs


groep 1


Groot-BrittaniëCollie (Schotse Herder)


Groep 1


Kortharige variant


Groot-BrittaniëBorder Collie


Groep 1


schapendrijver


Groot-BrittaniëBorder Collie


Groep 1


schapendrijver


Groot-BrittaniëBorder Collie


Red of yellow merle


Groep 1 schapendrijver


Groot-BrittaniëShetland Sheepdog (Sheltie)


groep 1


oorspronkelijk: hoeder van kleine schapen


Groot-BrittaniëShetland Sheepdog (sheltie)


groep 1


oorspronkelijk: hoeder van kleine schapenGroot-Brittanië

Welsh Corgi Cardigan


Groep 1


Groot-BrittaniëWelsh Corgi Pembroke


Groep 1


Groot-Brittanië

Kuvasz


Groep 1


HongarijePuli


koord- of touwvacht


Groep 1


HongarijeKomondor


koord- of touwvacht


Groep 1


Hongarije

Riesenschnauzer


Groep 2


Waak- en verdedigingshond


DuitslandSchnauzer (standaard)


peper en zout


Groep 2


Waak en verdedigingshond


Duitsland

Dwergschnauzer


Groep 2


Gezelschapsdier

Dobermann Pinscher


black and tan


Groep 2


Waak- en verdedigingshond


Duitsland

Dobermann Pinscher


chocolate and tan


Groep 2


Waak- en verdedigingshond


Duitsland

Dwergpinscher


Groep 2


Gezelschapshond


Duitsland

Engelse Bulldog


Rozenoren


Groep 2 (molossers)


Waak- en verdedigingshond


Groot-Brittanie

Engelse Bulldog


Rozenoren


Groep 2 (molossers)


Waak- en verdedigingshond


Groot-Brittanie

Mastiff


Groep 2 (molossers)


Waak- en verdedigingshond


Groot-Brittanie

Bordeauxdog (Dogue de Bordeaux)


Groep 2 (molossers)


Waak- en verdedigingshond


Frankrijk

Pyreneese Berghond


Groep 2 (molosser)


Schapendrijver en reddingshond


Frankrijk

Pyreneese Berghond


Groep 2 (molosser)


Schapendrijver en reddingshond


Frankrijk

Newfoundland


Groep 2 (molossers)


redder van drenkelingen


Canada

Newfoundland


Groep 2 (molossers)


redder van drenkelingen


Canada

Duitse dog


Groep 2 (molossers)


waak- en verdedigingshond


Duitsland

Duitse dog


tijgerstrepen


gestroomd


Groep 2 (molossers)


Waak- en verdedigingshond


Duitsland

Duitse dog


harlekijn


Groep 2 (molossers)


Waak- en verdedigingshond


Duitsland

Duitse dog


bont blue merle


Groep 2 (molossers)


Waak- en verdedigingshond


Duitsland

Boxer


Groep 2 (molossers)


Waak- en verdedigingshond


Duitsland

Boxer


tijgerstrepen


gestroomd


Groep 2 (molossers)


Waak- en verdedigingshond


Duitsland

Boxer


Ierse aftekening


Groep 2 (molossers)


Waak- en verdedigingshond


Duitsland

Rottweiler


black and tan (altijd)


Groep 2 (molossers)


Waak- en verdedigingshond


Duitsland

Leonberger


Groep 2 (molossers)


Waak- en verdedigingshond


Duitsland

Sint-Bernard


Middellangharig


Groep 2 (molossers)


Reddingshond


Zwitserland

Sint-Bernard


Kortharig


Groep 2 (molosser)


Reddingshond


Zwitserland

Mastino Napoletano (Napolitaanse dog)


Groep 2 (molosser)


Waak- en verdedigingshond


Italië

Shar-Pei


Groep 2 (molosser)


Waak- en verdedigingshond


Hongkong - China

Shar-Pei


Groep 2 (molossers)


Waak- en verdedigingshond


Hongkong - China

Berner Sennenhund


black and tan / bont


langharig


Groep 2 (sennenhonden)


ZwitserlandAppenzeller Sennenhund


staart word gekruld over het kruis gedragen


kortharig


Groep 2 (sennenhonden)


Zwitserland

Grote Zwitserse Sennenhund


Groep 2 (sennenhond)


korte bovenvacht


Zwitserland

Airedale Terriër


donkere mantel


draadharig


Groep 3 (hoogbenige terriër)


Groot-Brittanië

Welsh Terriër


donkere mantel


Groep 3 (hoogbenige terrier)


Groot-Brittanie

Lakeland Terriër


Groep 3 (hoogbenige terrier)


Groot-Brittanië

Bedlington Terriër


Groep 3 (hoogbenige terriers)


Groot-brittanie

Manchester Terriër


Groep 3 (hoogbenige terriers)


Groot-Brittanie

Fox Terriër


draadharig


Groep 3 (hoogbenige terriers)


Groot-Brittanie

Fox Terriër


gladharig


Groep 3 (hoogbenige terriers)


Groot-Brittanie

Parson Russell Terriër


gladharig


Groep 3 (hoogbenige terriers)


Groot-Brittanie

Parson Russel Terriër


ruwharig


Groep 3 (hoogbenige terriers)


Groot-Brittanie

Jack Russell Terriër


gladharig


Groep 3 (laagbenige terrier)


Groot-BrittanieJack Russell Terriër


ruwharig


Groep 3 (laagbenige terrier)


Groot-Brittanie

Border Terriër


Groep 3 (hoogbenige terriers)


Groot-brittanie

Sealyham Terriër


Groep 3 (laagbenige terriers)


Groot-Brittanie

West Highland White Terriër


Groep 3 (laagbenige terriers)


Groot-Brittanie

Cairn Terriër


Groep 3 (laagbenige terriers)


Groot-Brittanie

Schotse Terriër


Groep 3 (laagbenige terriers)


Groot-Brittanie

Skye Terriër


Groep 3 (laagbenige terriers)


Groot-Brittanie

Norfolk Terriër


Stekelharig


Groep 3 (laagbenige terriers)


oren die tegen de wangen vallen


Groot-BrittanieNorwich Terriër


Stekelharig


Groep 3 (laagbenige terriers)


Groot-Brittanie

Dandie Dinmont Terriër


Groep 3 (laagbegine terriers)


Groot-Brittanie

Bull Terriër


Groep 3 (bulldogtype)


Groot-Brittanie

Bull Terriër


Groep 3 (bulldogtype)


Groot-brittanie

Staffordshire Bull Terriër


Groep 3 (bulldogtype)


Groot-brittanie

Yorkshire Terriër


Groep 3 (dwerghondentype)


Groot-Brittanie

Ierse Terriër


Groep 3 (hoogbenige terriers)


Ierland

Kerry Blue Terriër


Groep 3 (hoogbenige terriers)


Ierland

Irish Softcoated Wheaten Terriër


Groep 3 (hoogbenige terriers)


Ierland

Australische Terriër


Groep 3 (laagbenige terrier)


Australie

Silky Terriër


Groep 3 (dwerghondentype)


Australie

American Staffordshire Terriër


Groep 3 (bulldogtype)


USA

Teckel


kortharig


Groep 4


Duitsland

Teckel


kortharig


red of yellow merle


Groep 4


Duitsland

Teckel


Langharig


Groep 4


Duitsland

Teckel


Ruwharig


Groep 4


Duitsland

Samojeed


Groep 5 (poolhondenrassen en sledehonden)


Rusland

Siberische Husky


Groep 5 (poolhondenrassen en sledehonden)


geen halskraag en staart niet opgekruld naar boven


USAAlaskan Malamute


Groep 5 (poolhondenrassen en sledehond)


oren: zijdelings een iets schuin naar voor aangezet


staart: wuivende pluimbeharing


USA

Wolfsspitz (Duitse Spitz)


Groep 5 (Europeese keeshonden)


kleur: wolfsgrauw


Duitsland

Duitse Spitz


Groep 5 (Europese keeshonden)


Duitsland

Chow Chow


Groep 5 (Aziatische keeshonden)


wordt ook gekweekt voor vlees


China

Basenji


Groep 5 (oerhondtype)


Congo

Mexicaanse Naakthond = Xolo


Groep 5 (oerhondtype)


Mexico

Foxhound


Groep 6 (lopende honden)


Voor groot wild


Groot-BrittanieBeagle


Groep 6 (lopende honden)


voor klein wild


Groot-Brittanie

Bassethound


Sint-Hubertusknobbel


Groep 6 (lopende honden)


voor klein wild


Groot-Brittanie

Bassethound


Sint-hubertusknobbel


Groep 6 (lopende honden)


voor klein wild


Groot-Brittanie

Sint-Hubertushond


Bloedhond


Zweethond


Groep 6 (zweethond)


jacht op everzwijnen, speurhond bij uitstek


België

Sint-Hubertushond


Bloedhond


Zweethond


Groep 6 (zweethond)


jacht op evenzwijnen, speurhond bij uitstek


Belgie

Basset Artésien Normand


Groep 6 (lopende honden, drijfhondenrassen)


voor klein wild


Frankrijk

Grand + Petit Blue de Gascogne


Groep 6 (lopende honden, drijfhondenrassen)


Grand voor groot wild, Petit voor klein wild


Frankrijk

Basset Bleu de Gascogne


Groep 6 (lopende honden, drijfhondenrassen)


voor klein wild


Frankrijk

Rhodesian Ridgeback


Pronkrug


Groep 6 (lopende honden)


jacht op leeuwen


Zuid-Afrika

Dalmatiër


gevlekt


Groep 6 (lopende honden)


Croatië

Braque


gespikkeld


Groep 7 (staande honden)


kortharig


Frankrijk

Braque


platen en gespikkeld


Groep 7 (staande honden)


kortharig


FrankrijkBraque


Groep 7 (staande honden)


kortharig


Frankrijk

Epagneul Breton


Groep 7 (staande honden)


(half)langharig


Frankrijk

Griffon d'Arrêt à Poil Dur (korthals)


Groep 7 (staande honden)


ruwharig


Frankrijk

Pointer


Groep 7 (staande honden)


Wipneus


Groot-Brittanie

Engelse Setter


staartvlag; beenbevedering


Groep 7 (staande honden)


Groot-Brittanie

Gordon Setter


Groep 7 (staande honden)


Groot-Brittanie

Ierse Setter


Groep 7 (staande honden)


Rode Ierse Setter


Ierland

Ierse Setter


Groep 7 (staande honden)


Wit-Rode Ierse Setter


Ierland

Duitse Staande Hond


kortharig


Groep 7 (staande honden)


Deutscher Vorstehhund


Duitsland

Duitse Staande Hond


Groep 7 (staande honden)


Deutscher Vorstehhund


Duitsland

Duitse Staande Hond


Draadharig


Groep 7 (staande honden)


Deutscher Vorstehhun


Duitsland

Weimaraner


Groep 7 (staande honden)


Duitsland

Weimaraner


zeldzaam langharig


Groep 7 (staande honden)


Duitsland

Bracco Italiano


Groep 7 (staande honden)


Italie

Magyar Vizsla


kortharig


Groep 7 (staande honden)


Hongarije

Magyar Vizsla


draadharig


Groep 7 (staande honden)


Hongarije

Golden Retriever


Groep 8 (retrievers)


Groot-Brittanie

Golden Retriever


Groep 8 (retrievers)


Groot-Brittanie

Labrador Retriever


Groep 8 (retrievers)


Groot-Brittanie

Labrador Retriever


Groep 8 (retrievers)


Groot-Brittanie

Flatcoated Retriever


Groep 8 (retrievers)


Groot-Brittanie

Curlycoated Retriever


Groep 8 (retrievers)


Groot-Brittanie

Engelse Cocker Spaniël


Groep 8 (spaniels)


Groot-Brittanie

English Springer Spaniël


Groep 8 (spaniels)


Groot-BrittanieWelsh Springer Spaniël


Groep 8 (spaniels)


oren zijn kort behaard


Groot-Brittanie

Sussex Spaniël


Groep 8 (spaniels)


Groot-Brittanie

Clumber Spaniël


Groep 8 (spaniels)


Groot-Brittanie

Amerikaanse Cocker Spaniël


Groep 8 (spaniels)


USA

Poedel (Caniche)


Groep 9


Frankrijk

Koningspoedel


kroesvacht (zeldzaam)


Groep 9


Frankrijk

Poedel


standaard - dwerg


Groep 9


Frankrijk

Toy Poedel


Groep 9


Frankrijk

Poedel


koordvacht (zeldzaam)


Groep 9


Frankrijk

Vlinderhondje (Papillon)


Groep 9


staande oren


Frankrijk

Nachtvlinderhondje (Phalène)


Groep 9


hangende oren


Frankrijk

Franse Bulldog


Groep 9


Frankrijk

Bichon à Poil Frisé


kroesvacht


Groep 9


Frankrijk

Griffon Belge (Belgisch Griffonnetje)


Groep 9


ruwharig


Belgie

Griffon Bruxellois (Brussels Griffonnetje)


Groep 9


ruwharig


rood-rossig


Belgie

Petit Brabançon (Klein Brabandertje)


Groep 9


kortharig


Belgie

Maltezer


Groep 9


Italie

Tibetaanse Terriër


Groep 9


Tibet

Tibetaanse Spaniël


Groep 9


Tibet

Shih Tzu


Groep 9


korte, omhooggebogen snuit


liefst een witte bles en staartpunt


Tibet

Lhasa Apso


Groep 9


matig lange, rechte snuit


Tibet

King Charles Spaniël


Groep 9


Sterk naar omhoog afbuigende onderkaak


Groot-Brittanie

Cavalier King Charles Spaniël


Groep 9


Groot-Brittanie

Boston Terriër


Groep 9


omvangrijke bles


USA

Japanse Spaniël (Chin)


Groep 9


Japan

Pekingees


Groep 9


China

Mopshond (Pug)


Groep 9


China

Chinese Naakthond (Chinese crested dog)


Groep 9


China

Chihuahua


kortharig


Groep 9


Mexico

Chihuahua


langharig


Groep 9


Mexico

Coton de Tuléar


Groep 9


Madagaskar

Coton de Tuléar


Groep 9


Madagaskar

Greyhound


Groep 10


rozenoren


Groot-Brittanie

Whippet


Groep 10


opgebogen rug


Groot-Brittanie

Afghaanse Windhond (Tazi)


Groep 10


Groot-Brittanie

Deerhound


Groep 10


hoofd versmalt naar voor toe om te eindigen in een puntige snuit


beharing is hard en ruw


Groot-Brittanie

Ierse Wolfshond


Groep 10


nogal diepe en matig puntige snuit


Ierland

Sloughi


Groep 10


hangende oren


Marocco

Saluki


Groep 10


Iran

Barzoï (Borzoï)


Groep 10


Rusland

Italiaans Windhondje


Groep 10


lichaam korter dan hoog


hals nogal verticaal gedragen en bovenaan licht opgebogen


zeer hoog opgetrokken buik


Italie