Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/301

Click to flip

301 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Chores
Ev işleri
Questionnaire
Anket
Poem
Şiir
Game
Oyun
Everyday jobs
Günlük işler
Do the laundry
Çamaşırları yıkamak
Set the table
Sofrayı kurmak, masayı hazırlamak
Wash the dishes
Bulaşıkları yıkamak
Dry the dishes
Bulaşıkları kurulamak
Make the bed
Yatağı düzeltmek
Load the dishwasher
Bulaşık makinasını yerleştirmek
Dust the furniture
Mobilyanın tozunu almak
Dust
Toz almak
Furniture
Mobilya
Do the ironing
Ütü yapmak
Mop the floor
Yerleri paspaslamak
Make a to do list
Yapılacaklar listesi hazırlamak
Take out the garbage
Çöpü dışarı çıkartmak
Tidy up toys
Oyuncakları toparlamak
Vacuum the carpet
Halıyı elektrikli süpürge ile süpürmek
Making requests
İstekte, ricada bulunma
Dorm
Öğrenci yurdu
Roommate
Oda arkadaşı
Expression
İfade
Have to
Zorunda olmak
Finish homework
Ödevi bitirmek
Advice
Tavsiye
Give
Vermek
Have problem
Sorun yaşamak, problemli olmak
Flatmate
Ev arkadaşı
Dirty
Kirli
Untidy
Düzensiz
Housework
Ev işleri
invite
Davet etmek
Feel
Hissetmek
Embarrassed
Utanmış, mahcup
Reply
Cevap, yanıt
Explain
Açıklamak, açıklama yapmak
Felling
Duygu, his
Realise
Farkına varmak
Yourself
Kendin
Maybe
Belki
Know
Bilmek
Upset
Üzgün, bozulmuş
Make a list
Liste yapmak
Share
Paylaşmak
Then
Daha sonra
Everyone
Herkes
Have
Sahip olmak
Responsibility
Sorumluluk
Parents
Anne ve baba
Waste of time
Zaman kaybı
Empty the rubbish
Çöpü boşaltmak
Hate
Nefret etmek
Clean
Temizlemek
Bathroom
Banyo
Clean the bathroom
Banyoyu temizlemek
Once
Bir kere
Post letter
Mektup göndermek
Water the plants
Bitkileri sulamak
Clear the table
Masayı temizlemek
Together
Beraber
Just
Sadece
Wash
Yıkamak
Cup
Fincan, kupa
Room
Oda
Certainly
Kesinlikle
Everything
Her şey
Ask
Rica etmek, istemek
Often
Sık sık
Refuse
Reddetmek
Go off
Çekip gitmek
in a huff
Asık suratla
Bedroom
Yatak odası
There are
Vardır
Smell
Koku
Younger
Daha genç
Only
Sadece
Small jobs
Küçük işler
Older
Daha yaşlı
Working mother
Çalışan anne
Expect
Ummak, umut etmek
Help in the house
Evde yardım etmek
Tidy bedroom
Yatak odasını toparlamak
Household chores
Ev işleri
Dad
Baba
Mum
Anne
Brother
Erkek kardeş
Sister
Kız kardeş
Cook the meal
Yemekleri pişirmek
Do the shopping
Alışveriş yapmak
Pay the bills
Faturaları ödemek
Take the dog for a walk
Köpeği yürüyüşe çıkartmak
Water the flowers
Çiçekleri sulamak
iron the clothes
Elbiseleri ütülemek
Wash the car
Arabayı yıkamak
Male
Erkek
Female
Bayan
Walk the dog
Köpeği yürütmek
Play video games
Video oyunları oynamak
Responsible for
Sorumlu olmak
A bit tired
Biraz yorgun
Actually
Aslında
Meet friends
Arkadaşlar ile buluşmak
The same
Aynı
Free
Boş, müsait
Sure
Tabii ki, elbette
Busy
Yoğun, meşgul
Remember
Hatırlamak
Cook dinner
Akşam yemeği pişirmek
Put things on shelves
Eşyaları raflara koymak.
Put
Koymak
Shelf
Raf
Collect
Toplamak
Trolley
Alışveriş arabası
Put back
Yerine bırakmak, geriye koymak
Entrance
Giriş
Start
Başlamak
Finish
Bitirmek
Wear a uniform
Üniforma giymek
worst
En kötü
Part
Bölüm
Trousers
Pantolon
Early
Erken
Obligation
Zorunluluk
Dislikes
Sevilmeyen şeyler
important
Önemli
Children
Çocuklar
Regular
Düzenli
Teach
Öğretmek
Responsibility
Sorumluluk
Discipline
Disiplin
Adult
Yetişkin
Learn
Öğrenmek
So
Bu yüzden, ondan dolayı
Begin
Başlamak
At an early age
Erken yaşlarda
Teenagers
Gençler, ergenler
Prepare
Hazırlamak
Themselves
Kendileri
For
İçin
Real world
Gerçek dünya
Need
İhtiyaç duymak
Real life skills
Gerçek yaşam becerileri
For example
Örneğin
Good exercise
İyi egzersiz
Burn off calories
Kalorileri yakmak
Way
Yol
Physical activity
Fiziksel aktivite
Keep fit
Formda kalmak
Basic skills
Temel beceriler
Main content
Ana içerik, ana fikir
Study for exams
Sınavlara çalışmak
Generally
Genellikle
Do the cleaning
Temizlik yapmak
Prepare breakfast
Kahvaltı hazırlamak
Clothes
Elbiseler
On the floor
Yerde, zeminde
Allow
İzin vermek
Rule
Kural
Go out
Dışarı çıkmak
in the evening
Akşam
Understand
Anlamak
Ask question
Soru sormak
Lesson
Ders
Have rights
Haklara sahip olmak
As
Olarak
Respect
Saygı göstermek
Classroom rules
Sınıf kuralları
Talk to
Konuşmak
Each other
Birbirleri
Be
Olmak
Quiet
Sessiz
Listen to
Dinlemek
Desk
Sıra
Use
Kullanmak
Mobile phone
Cep telefonu
Chew gum
Sakız çiğnemek
Public place
Halka açık yer
Road
Yol, karayolu
Shop
Dükkân
Obey the rules
Kurallara uymak
Clean the windows
Camları temizlemek
Writing the essays
Kompozisyon yazmak
Without some rules
Bazı kurallar olmadan
Useless
Yararsız, faydasız
Crazy
Çılgın
Quite
Oldukça
Necessary
Gerekli
Describe
Tarif etmek
Carpet
Halı
Leave the rubbish in
Çöpü içeride bırakmak
Close the door
Kapıyı kapatmak
Turn off the TV
Televizyonu kapatmak
Lock the door
Kapıyı kilitlemek
Fix the furniture
Mobilyayı tamir etmek
Report
İhbar etmek, bildirmek
Out of order
Kullanım dışı
Return the book to the library
Kitabı kütüphaneye geri götürmek
Put the armchair back
Koltuğu yerine koymak
Mess up the room
Odayı dağıtmak
Turn on
Açmak (elektrikli alet)
Turn off
Kapatmak (elektrikli alet)
Unlock
Kilidi açmak
Lock
Kilitlemek
Break
Kırmak, bozmak
Fix
Tamir etmek
Borrow
Ödünç almak
Return
İade etmek, geri götürmek
Move
Hareket ettirmek
Put back
Geri koymak
Concern
İlgilendirmek
Boarding school
Yatılı okul
Live
Yaşamak
Wear
Giymek
Blouse
Bluz
Skirt
Etek
Long sleeves
Uzun kollu
Too short
Çok kısa
Wear make up
Makyaj yapmak
Wear lipstick
Ruj sürmek
Go into town
Şehir merkezine gitmek
Be back
Geri gelmek
Sweater
Süveter, hırka, kazak
Letter
Mektup
Job
Meslek
Kitchen boy
Komi, aşçı yamağı
Call
Adlandırmak
Kitchen helper
Mutfak yardımcısı
Mean
Anlamına gelmek
Cook
Aşçı
Any
Hiç
Serious
Ciddi
Cooking
Aşçılık
Arrive
Varmak, ulaşmak
Vegetables
Sebzeler
Cut up
Küçük parçalara kesmek
Make the salad
Salatayı yapmak
Clean the floor
Yerleri temizlemek
Serve food
Yiyecek servis etmek
Waiter
Garson
Homework
Ödev
Part time job
Yarı zamanlı iş
Send a text message
Kısa mesaj göndermek
Attend
Katılmak
Concert
Konser
Extreme sports
Riskli sporlar
ironing board
Ütü masası
Walk the dog
Köpeği yürütmek
Computer games
Bilgisayar oyunları
Dry the dishes
Bulaşıkları kurulamak
Keep promises
Sözünde durmak
Arrive on time
Zamanında varmak
Surf the internet
İnternette sörf
Appointment
Randevu, buluşma
Reliable
Güvenilir
Drive a car
Araba sürmek
Licence
Ehliyet
Stop
Durmak
Red traffic lights
Kırmızı trafik ışıkları
Answer the phone
Telefonu cevap vermek, telefona bakmak
Go into a forest
Ormana girmek
insect repellent
Böcek kovucu, böceksavar
Take
Almak
Due date
Teslim tarihi, son tarih, tamamlama günü
Before
-den önce
Take photos
Fotoğraf çekmek
Play the guitar
Gitar çalmak
Very well
Çok iyi
Catch
Yakalamak, yetişmek
The first train
İlk tren
Pie
Turta, çörek, tart
Sign
Levha, tabela
Switch off
kapatmak
During the lesson
Ders esnasında
Run in the corridors
Koridorlarda koşmak
Eat in the canteen
Kantinde yemek yemek
Bring
Getirmek
Packed lunch
Evde hazırlanıp paketlenmiş öğle yemeği
Exam
Sınav
At the end of the day
Günün sonunda
School rulebook
Okul kurallarının bulunduğu kitap
After sunset
Güneş battıktan sonra
Dye hair
Saç boyamak
Around the world
Dünyadaki, dünya genelinde
Sit still
Sabit şekilde oturmak
Lazy
Tembel
Especially
Özellikle
Until night
Geceye kadar
Even
Bile
Take two minutes
İki dakika almak
Neat
Tertipli, düzenli
Couch potato
Hiçbir iş yapmayan sürekli TV izleyen kişi
Seldom
Nadiren
Possible
Mümkün
Fall asleep
Uykuya dalmak
Couch
Çekyat, kanepe
Busy bee
Arı gibi meşgul insan
Rarely
Çok nadir
On the move
Hareket halinde olmak
Keep up
Devam etmek