Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/142

Click to flip

142 Cards in this Set

 • Front
 • Back

afternoon

öğleden sonra

alone

yalnız

arrive

varmak,ulaşmak

break

ara,teneffüs

brush teeth

diş fırçalamak

canteen

kantin

catch

yakalamak

daily

günlük

do homework

ödev yapmak

draw pictures

resim çizmek

early

erken

evening

akşam

face

yüz

friday

cuma

get back

geri gelmek

get dressed

giyinmek

get ready

hazırlanmak

get up

uyanmak

grade

sınıf

have breakfast

kahvaltı yapmak

have dinner

akşam yemeği yemek

help

yardım

have lunch

öğle yemeği yemek

have a shower

duş almak

late

geç

monday

pazartesi

morning

sabah

night

gece

newspaper

gazete

put on

giyinmek

read

okumak

saturday

cumartesi

snack

ara öğün

study

(ders)çalışmak

thursday

perşembe

tuesday

salı

wash

yıkamak

wednesday

çarşamba

weekday

hafta içi

weekend

hafta sonu

sleep

uyumak

bakery

fırın

bank

banka

behind

arkasında

between

arasında

bookstore

kitapçı

bridge

köprü

building

bina

bus stop

otobüs durağı

cafe

kafe

car park

otopark

cinema

sinema

city

şehir

cross

karşıya geçmek

excuse me

afedersin

go straight ahead

düz git

greengrocer

manav

hospital

hastane

in front of

önünde

left

sol

library

kütüphane

map

harita

mosque

cami

museum

müze

near

yanında

next to

bitişiğinde

opposite

karşısında

pharmacy

eczane

playground

oyun parkı

police station

polis merkezi

post office

postane

restaurant

restoran

right

sağ

shoe shop

ayakkabı mağazası

stationary

kırtasiye

swimming pool

yüzme havuzu

theatre

tiyatro

toy shop

oyuncakçı

turn

dönmek

five o'clock

saat beş

half past eleven

onbir buçuk

five to three

üçe beş var

quarter to six

altıya çeyrek var

quarter past eight

sekizi çeyrek geçe

twenty past nine

dokuzu yirmi geçe

country

ülke

capital city

başkent

art

resim dersi

close friend

yakın arkadaş

competition

yarışma

do an experiment

deney yapmak

drama

drama

information and communication technology

bilişim teknolojisi

maths

matematik

musical enstrument

müzik aleti

PE

beden eğitimi

science

fen bilgisi

sing a song

şarkı söylemek

social studies

sosyal bilgiler

solve

çözmek

speak

konuşmak

timetable

ders programı

swing

salıncağa binmek

ability

yetenek

baseball

beyzbol

blind man's buff

körebe

board games

masa oyunları

camping

kamp yapma

checkers

dama

chess

satranç

Chinese whisper

kulaktan kulağa

climb

tırmanmak

cock

horoz

collect

biriktirmek,toplamak

cycling

bisiklete binmek

dance

dans etmek

dodge ball

yakantop

donkey

eşek

do puzzle

yapboz yapmak

draw

çizmek

drive

araba kullanmak

error

hata

fishing

balık tutma

free time

boş zaman

game

oyun

leapfrog

birdirbir oyunu

marble

misket

skip rope

ip atlama

see saw

tahteravalli

hate

nefret etmek

hide and seek

saklambaç

hobby

hobi

hopscotch

seksek oyunu

ice-skating

buz pateni

knit

örgü örmek

paint

boyamak

soccer

futbol

stamp

pul

take a photo

fotoğraf çekmek

throw

atmak

tic-tac-toe

S.O.S oyunu

story

hikaye