Essay on Camp

6013 Words Mar 20th, 2012 25 Pages
 MÔ HÌNH ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN VỐN CAPM

MÔ HÌNH ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN VỐN CAPM
I) NỀN TẢNG CỦA LÝ THUYẾT THỊ TRƯỜNG VỐN
1) Các giả định của lý thuyết thị trường vốn Vì lý thuyết thị trường vốn xây dựng dựa trên lý thuyết danh mục của Markowitz cho nên nó sẽ cần các giả định tương tự, ngoài ra còn thêm một số các giả định sau: - Tất cả các nhà đầu tư đều là nhà đầu tư hiệu quả markowitz, họ mong muốn nắm giữ danh mục nằm trên đường biên hiệu quả. - Các nhà đầu tư có thể đi vay và cho vay bất kỳ số tiền nào ở lãi suất phi rủi ro - rf - Tất cả các nhà đầu tư đều có mong đợi thuần nhất, có nghĩa là họ ước lượng các phân phối xác tỷ suất sinh lợi trong tương lai giống hệt nhau. - Tất cả các nhà đầu tư có một phạm vi thời gian trong một kỳ như nhau.
…show more content…
Σp = (1- wf ) * σi

 GVHD: LÊ ĐẠT TRÍ

Trang 2

 MÔ HÌNH ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN VỐN CAPM

Khi không có tài sản phi rủi ro thì danh mục nằm trên đường markowitz là danh mục tốt nhất. Bây giờ chúng ta giả sử nhà đầu tư có thể cho vay và đi vay tiền với lãi suất phi rủi ro. d) Sử dụng đòn bẩy tài chính sẽ có ảnh hưởng gì lên rủi ro và tỉ suất sinh lợi của danh mục Một nhà đầu tư có thể muốn đạt được một tỷ suất sinh lợi cao hơn tại điểm m nhưng phải chấp nhận

Related Documents

Kin (2018) [WEBRip] [720p] | Download .torrent | Ch.10 : Goody two-shoes